wat is rouw

Gevoelens van rouw

Het overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je als mens kunt meemaken. De verwerking van het verlies van een dierbare kan gepaard gaan met verschillende gevoelens, gedachten, herinneringen en gedragingen. Veelvoorkomende reacties op een overlijden zijn ongeloof, verwarring, verlies van plezier in activiteiten, verdriet, schuldgevoelens, verlangen naar de overledene, fysieke klachten zoals vermoeidheid of slapeloosheid en het vermijden van bepaalde plaatsen of voorwerpen.
Ieder mens rouwt op zijn eigen manier. Eerdere verliezen, de relatie met de overledene en de omstandigheden waaronder iemand overlijdt spelen allemaal een rol in het rouwproces.
 

Rouw na moord

Wanneer uw familielid of partner overlijdt door moord of doodslag kan het rouwproces nog ingewikkelder zijn. De gevolgen van moord zijn voor nabestaanden doorgaans zeer aangrijpend. In tegenstelling tot een natuurlijke doodsoorzaak, wordt bij moord iemand doelbewust en met voorbedachte rade om het leven gebracht. Van doodslag is sprake wanneer iemand met opzet wordt omgebracht, zonder voorbedachte rade. Een gewelddadig overlijden kan gevoelens teweegbrengen van angst, boosheid, wraak en ongeloof. Tevens kunt u te maken krijgen met onderzoek door de politie, rechtszaken en aandacht van de media.

Sommige mensen lopen vast in hun rouwproces. Ze zijn lange tijd niet in staat te kunnen omgaan met het verlies en verder te leven met het gegeven dat de dierbare niet terug zal keren. Rouw beheerst als het ware het leven. Ze hebben bijvoorbeeld moeite de dagelijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden te volbrengen, te werken of plezier te hebben in dingen die vroeger plezierig waren. Sommige mensen kunnen ter ondersteuning in hun rouwproces baat hebben bij gesprekken met een therapeut. Daarvoor kunnen nabestaanden terecht bij het landelijk opererende Netwerk Traumatisch Verlies. De aangesloten therapeuten hebben ervaring met het behandelen van nabestaanden die iemand door een gewelddadige oorzaak hebben verloren. Er wordt gewerkt met cognitieve therapie, waarin over de gevoelens en gedachten met betrekking tot het verlies wordt gesproken. Tevens kan worden gewerkt met EMDR. Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een specialistische therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring.

Onder de kop ‘therapie’ leest u meer over deze behandeling en via ‘plaatsen’ kunt u direct contact opnemen met een therapeut in uw regio.