veelgestelde vragen

Hoe ziet de therapie eruit?

Met een therapeut bespreekt u uw gevoelens en gedachten omtrent het verlies van uw dierbare en de wijze waarop hij/zij is omgekomen. Er wordt uitleg gegeven over rouw en met u besproken hoe u de dagelijkse dingen in het leven aanpakt. Tijdens de behandeling wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Wat is nieuw aan deze therapie?

De behandeling waar u gebruik van kunt maken is speciaal ontwikkeld voor nabestaanden die iemand zijn verloren door moord of doodslag. Er worden onderwerpen besproken waar u als nabestaande bij een gewelddadig overlijden mee te maken kunt krijgen, zoals gevoelens van onrecht en boosheid, moeite met het vertrouwen in andere mensen, gevoelens van machteloosheid en het rechtsproces.

Wie komt in aanmerking voor therapie?

De behandeling kan worden gevolgd door (volwassen) nabestaanden die een dierbare zijn verloren door moord of doodslag en vastlopen in het rouwproces. Het is raadzaam om niet binnen een zeer korte tijd na het overlijden van een dierbare te starten met een psychologische behandeling. Dit kan namelijk het natuurlijke herstel na een overlijden in de weg staan. Een richtlijn van circa 6 tot 12 maanden na een overlijden, wordt normaliter aangehouden als tijdscriterium waarop een behandeling voor rouwverwerking van start kan gaan.

Moet ik de therapie zelf betalen?

Voor de behandeling geldt een eigen risico. Nabestaanden kunnen een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u deze tegemoetkoming gebruiken om de therapiekosten te financieren die de zorgverzekeraar niet vergoedt.

Waar vindt de therapie plaats?

De therapie wordt in de volgende plaatsen gegeven: Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Deventer, Nijmegen, Roggel, Eethen, Houten, Weesp, Broek in waterland, Oudewater, Rotterdam, Voorschoten, Den Haag en Vlissingen.

U kunt op eigen initiatief contact opnemen met een therapeut uit uw regio.

Hoe zijn de therapeuten geselecteerd?

De therapeuten die zijn geselecteerd hebben ervaring met cognitieve gedragstherapie, EMDR en hebben affiniteit met het behandelen van gecompliceerde rouw. Alle therapeuten zijn gediplomeerde en ervaren psychologen.

Wanneer begint de therapie?

Wanneer u contact opneemt met een therapeut uit uw regio, kunt in overleg met de therapeut uw eerste afspraak inplannen.

Hoe lang duurt de therapie?

De therapie bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt een uur. De sessies waarin EMDR wordt toegepast duren anderhalf uur. Afhankelijk van uw hulpvraag, wordt in overleg met de therapeut besproken hoeveel sessie u mogelijk nodig heeft. Uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers na 8 sessies voldoende ondersteuning hadden om op eigen kracht weer verder te gaan.

Geeft de therapie bijwerkingen en risico’s?

Tijdens de therapie zult u vaker denken aan de overledene. Mogelijk denkt u thuis ook vaker aan hem of haar. Het proces dat tijdens de behandeling in gang is gezet kan thuis doorgaan, waardoor u gevoelens zoals verdriet of woede ook thuis nog kunt ervaren. Tevens kunt u tijdelijk last krijgen van extra vermoeidheid.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de therapie?

U kunt contact opnemen met een therapeut die getraind is in het begeleiden van nabestaanden van wie een dierbare door moord of doodslag is overleden. Onder het kopje 'plaatsen' vindt u de contactgegevens van een therapeut uit uw regio. Met de desbetreffende therapeut kunt u overleggen wanneer de therapie van start kan gaan.