Onderzoek

Wraakgevoelens, boosheid en een gevoel van onrecht maken dat rouwklachten bij een verlies door moord vaak langduriger zijn dan na een natuurlijk overlijden. Daarnaast speelt de aandacht van media en de trage rechtsgang vaak ook een rol.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft met behulp van financiering door het Fonds Slachtofferhulp onderzoek gedaan naar de complexe rouwklachten en posttraumatische stressklachten bij nabestaanden van moordslachtoffers. Niet iedereen heeft deze klachten, maar het komt wel vaak voor. Tijdens het onderzoek is een psychologische behandeling ontwikkeld en getest. Deze is nu beschikbaar voor iedereen die met deze problematiek kampt.

Wat zijn posttraumatische stressklachten?
Een Posttraumatische Stressstoornis is een angststoornis. Sommige ervaringen zijn zo schokkend dat het niet lukt om ze te verwerken en je last houdt van veel spanning en stress. Dat kun je merken aan allerlei psychische en lichamelijke klachten. Het leven na (=post) de schokkende (=traumatische) gebeurtenis is ernstig verstoord.
De symptomen zijn herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties.

Hoeveel mensen hebben last van post traumatische stressklachten?
Een derde van de nabestaanden heeft last van posttraumatische stressklachten.

Wat zijn gecompliceerde rouwklachten?
Mensen met gecompliceerde rouw ervaren een hoge mate van scheidingsangst, traumatische stress of een combinatie van beide.

Waarom is de rouw na een moord anders dan bij een gewoon overlijden?
Nabestaanden van mensen die zijn overleden kunnen normaal gesproken prima met hun rouwgevoelens overweg. Rouw is een natuurlijk proces waar geen psychologen of andere hulpverleners aan te pas hoeven komen. Anders wordt het wanneer het gaat om bijvoorbeeld moord, een dramatisch ongeluk of suïcide, zegt De Keijser: “Dan krijgt het brein meer te verwerken dan het aan kan. Er komen wraak- of schuldgevoelens bij kijken, er ontstaan trauma’s, en soms kan een nabestaande daardoor vastlopen in zijn eigen leven. Daarbij spelen ook persoonlijke factoren een rol. Zo zijn mensen die zijn opgegroeid met een goede hechting met hun omgeving er minder vatbaar voor.”

Hoeveel mensen hebben last van gecompliceerde rouwklachten?
Van de mensen die meededen aan het onderzoek was de moord op hun geliefde gemiddeld zeven jaar geleden. Toch bleken 8 van de 10 mensen last van gecompliceerde rouwklachten te hebben.