Kosten

In 2015 worden de kosten voor een psychologische behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar, wanneer uw therapeut een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. U betaalt alleen de kosten die vallen onder uw eigen risico. Het eigen risico is in 2015 vastgesteld op minimaal 375 euro.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met uw therapeut, worden de kosten voor de behandeling gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. U kunt dit opvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Bovenstaande informatie geldt uitsluitend voor 2015.

Nabestaanden kunnen een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u deze tegemoetkoming gebruiken om de therapiekosten en eventuele reiskosten te financieren die de zorgverzekeraar niet vergoedt.