Kosten

Voor de behandeling geldt een eigen risico. Nabestaanden kunnen een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u deze tegemoetkoming gebruiken om de therapiekosten te financieren die de zorgverzekeraar niet vergoedt.